Home » Oud papier

Oud papier

Helaas hebben wij moeten besluiten om de inzameling van het oud papier te moeten stoppen.

De kosten en de tijd die we eraan kwijt waren, wogen niet meer op tegen de opbrengsten die we er voor kregen.
We hebben het meer dan 40 jaar gedaan en met pijn met ons hart hebben we dit moeten besluiten.
De blauwe bakken die de gemeente invoerde waardoor we een groot deel van onze inkomsten kwijt raakte en de afgelopen jaren de hoeveelheid karton die we kregen wat helaas weinig weegt, hebben het aantal kilo’s oud papier wat we kregen dusdanig verminderd dat het niet meer rendabel was.
We willen iedereen bedanken die de afgelopen jaren voor ons het papier bewaarde en bij de container bracht.

Namens de vrijwilligers bedankt

Bestuur speeltuin de Hoef